Teknik

En blogg om att få in mer programmering i skolan - nu kör vi!

Vem är jag? Jag heter Lisa Thörne och arbetar som lärare i förskoleklass på Hagaborgsskolan i Karlstad. Tidigare har jag arbetat i Norrköping, både som lärare och på Lärande IKT, en central grupp för att stödja pedagoger med fortbildning och pedagogiska IT-frågor.

Lärportalen

Du känner väl till lärportalen? Där finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor inom följande områden: digitalisering, matematik, naturvetenskap och teknik, specialpedagogik samt skolans värdegrund. Du hitar filmer, artiklar och intervjuer. Från och med mars kommer även läs- och skrivportalens moduler att finnas här.

Förankra skolan i det omgivande samhället

Under två veckor har Solbussens verksamhet fokuserat på tema Träd. Detta tema har funnits i många år på Naturskolan och har alltid varit populärt hos elever och lärare. Det praktiska arbetet för eleverna under dagen är att gallra, att gemensamt i mindre grupper fälla träd. Nytt för i år är att vi kombinerar vår utedag med ett studiebesök på Stora Enso. Denna idé föddes när Karlstad kommuns klasser började arbeta med Skolutvecklingsprogrammet NTAs tema Papper. Det är ett tekniktema där eleverna möter tekniska system som pappersframställning och pappersåtervinning.

Sidor

Prenumerera på RSS - Teknik