Vad är det första du gör när du kommer till förskolan/skolan?