Två pedagoger kom in på en bar … (fortsätt vitsen)