Så gör jag för att få alla elever delaktiga i klassrummet . . .