Om vi säger att du inte var pedagog, vad skulle du ha för jobb då?