Hur gör du för att få gruppens uppmärksamhet när du ska prata?