Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Läslyftet permanentas (Blogg)

Läslyftet är inte längre en tillfällig insats utan ska vara en del av en långsiktig satsning på kompetensutveckling...

Lärportalen (Blogg)

Du känner väl till lärportalen? Där finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor inom...

In i labyrinten (Blogg)

Juluppehållet från bloggandet blev längre än vad jag hade förväntat mig. Schemaläggningen av våra Läslyftsträffar...

Bokbryggan fyller 30 år! – avsnitt 61 (Blogg)

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet är Bokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna...

Vill du höra Barbro Westlund tala om kunskapsöversikten "Att läsa och förstå"? (Blogg)

Toura Hägnesten i Stockholm stad har nyligen skrivit ett blogginlägg i Pedagog Stockholm där hon flaggar för att deras...

Sidor