Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

En trästege lutad mot bokhyllor i ett bibliotek

RUC:s professionssatsning 2020-2021 – läsundervisning (Evenemang)

Svensklärare i åk 4–9 inbjuds nu tillsammans med sina rektorer till kompetensutveckling i RUC:s regi med fokus på...

Hemkunskapsord på svenska och persiska med bildstöd

Workshop med Skolord (Evenemang)

Välkommen till en workshop där vi arbetar med att utveckla den fria resursen Skolord. Vill du vara med och bidra...

Bild för SOL i Värmland

Digitalisering och skrivande - hur kan vi utveckla det? (Blogg)

I och med digitaliseringens intåg i skolans värld så börjar många lärare, rektorer och huvudmän fundera på hur det ska...

CSL på gul bakgrund

CSL-dagen Språk och litteraturdidaktik (Evenemang)

Ta del av aktuell forskning och delta på workshops inom språk och litteraturdidaktik på Karlstads universitet på denna...

Sidor