Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Nu är det dags! (Blogg)

Nu är det dags för förskolan att söka statsbidrag för Läslyftet för nästa läsår. Här hittar du information om det....

Praktiknära forskning i Värmland (Blogg)

Forskare vid Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet har nu publicerat preliminära...

Teoretisk fördjupning (Blogg)

Vår läslyftsgrupp har kommit därhän, eller är åtminstone på väg mot, att inlemma nya tankar kring lässtrategier i...

Läraren som samtalsledare (Blogg)

I det tidigare blogginlägget tipsade Marlene om podcasts. Av en tillfällighet har jag precis lyssnat på en mycket...

Nya verktyg (Blogg)

Vi har fått nya verktyg för att arbeta med texter. Självklart kan man tycka – Läslyftet är ju ändå en kurs som ska ge...

Sidor