Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Blogg på Sportfiskeakademin

Tänk om de bara skulle lämna in till mig - vad lönlöst! (Artikel)

Johan Andersson och Linda Söderlind arbetar med blogg som verktyg med sina elever i årskurs 1 på Sportfiskeakademin i...

Bild för Pernilla Kans

Det blev FÖR svårt! (Blogg)

"Vi vill arbeta med en svår text! " Det var en önskan från eleverna när vi planerade läsårets sista område i svenskan...

Sidor