Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Bild för Emelie Johansson

Integration och intresse skapar lär-klimat! (Blogg)

Barns förmåga att kommunicera är beundransvärd. De yngsta barnen i förskolans verksamhet är i ettårsåldern. De flesta...

Bild för Emelie Johansson

Språkutveckling- en fråga om resurser! (Blogg)

På vår förskoleavdelning pratas ett tiotal olika språk. Allra oftast svenska. Det är naturligt att svenska är det mest...

Sidor