Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Bild för Pernilla Kans

Det blev FÖR svårt! (Blogg)

"Vi vill arbeta med en svår text! " Det var en önskan från eleverna när vi planerade läsårets sista område i svenskan...

Bild för Pernilla Kans

Inspirerad läsundervisning! (Blogg)

Wow! Vilken lektion! Så kul det var idag!  Hur ofta känner du så när du går ut ur klassrummet efter ett...

Sidor