Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Bild för Lärgrupp Säffle/ Månstenen

Nissen flyttar in - varje uppdrag är en qr kod (Blogg)

Nu har han äntligen flyttat in, i år valde han att bo över klockan i matsalen. Barnen upptäckte det redan vid frukost...

Embedded thumbnail for Skriftlig digital återkoppling utifrån STL-modellen

Skriftlig digital återkoppling utifrån STL-modellen (Film)

Cecilia Gustafsson, SKR, berättar om skriftlig digital återkoppling utifrån STL-modellen, framförallt återkoppling...

Bild för Maria Ripemo

Estetikens kraft (Blogg)

I nummer 5 (2021) av tidningen Förskolan finns en artikel där musikvetaren och författaren Lars Lilliestam intervjuas....

Bild för Maria Ripemo

Delaktighet och att skapa mening (Blogg)

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det att varje barn ska få uppleva sitt eget värde samt vara...

Bild för Maria Ripemo

Reproduktion, produktion och en sur groda (Blogg)

Vygotskij (1995) beskriver i Fantasi och kreativitet i barndomen att fantasi är en förutsättning för hur vi skapar nya...

Sidor