Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Texten Språket och livet 29 oktober och bild på en av föreläsarna.

Språket & livet - en dag om språk, demokrati och hälsa (Evenemang)

Värmland läser är ett projekt som drivs av Region Värmland med stöd av Statens Kulturråd. Den 29 oktober bjuder vi in...

Bild för Kronoparken

På väg mot en språkutvecklingsplan (Blogg)

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde. Ett samarbete som ska synas...

Bild för Maria Ripemo

Begynnelsens frön... (Blogg)

Mina tankar om hur jag skulle kunna utveckla arbetet med estetiska lärprocesser började i samband med att förskolan jag...

Tvärdrag för läsfrämjande (Evenemang)

Tankar och riktigt goda idéer för läsfrämjande arbete och hur det kan utvecklas finns hos engagerade arbetslag och...

En trästege lutad mot bokhyllor i ett bibliotek

RUC:s professionssatsning 2020-2021 – läsundervisning (Evenemang)

Svensklärare i åk 4–9 inbjuds nu tillsammans med sina rektorer till kompetensutveckling i RUC:s regi med fokus på...

Sidor