Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Bild för Maria Ripemo

Återkoppling och reflektion - slutkläm (Blogg)

Jag tar raskt vid där jag avslutade förra blogginlägget som handlade om återkoppling och reflektion. Föregående års...

Texten "Värmlands bokfestival tjugohundratjugo"

Värmlands bokfestival (Evenemang)

Värmlands bokfestival kommer att år 2020 sändas live och det blir ingen fysisk bokfestival i Nöjesfabriken. Vi hoppas...

Bild för Maria Ripemo

Återkoppling och reflektion (Blogg)

Sommaren kom och projektet med ”Lilla Bokbryggan” tog slut. Mina tankar och reflektioner lever dock vidare och mitt...

Bild för SOL i Värmland

Möte med Lisa Molin (Blogg)

Den 8/10 hade vi i SOL i Värmland tillsammans med RUC en fantastisk dag om digitalisering kopplat till språk. En av...

Sidor