Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

CSL på gul bakgrund

CSL-dagen Språk och litteraturdidaktik (Evenemang)

Ta del av aktuell forskning och delta på workshops inom språk och litteraturdidaktik på Karlstads universitet på denna...

Hemkunskapsord på svenska och persiska med bildstöd

Workshop med Skolord (Evenemang)

En workshop då vi arbetar med den öppna digitala resursen Skolord. Vi jobbar med att förbättra resursen och lägga till...

Bild för SOL i Värmland

Kartläggningar, bedömningar och systematiskt kvalitetsarbete i Eda (Blogg)

På senare tid har obligatoriska bedömningar av yngre elevers kunskaper inom svenska och matematik fullständigt...

Michael Tengberg och den forskningssammanställning han varit med och skrivit - Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Alla lässtrategier hjälper inte läsförståelsen (Artikel)

Grundskolans läroplan säger att lärare ska undervisa om lässtrategier. Det är en del av det centrala innehållet i...

Bild för SOL i Värmland

Vad har hänt i SOL-nätverket under läsåret 18/19? (Blogg)

Nu är snart läsåret till ända och vi i nätverket har haft ett intensivt läsår med många samtal och insatser som...

Sidor