Skolledarrollen

Mer från: Skolledarrollen

”Vi måste skapa tid för det reflekterande samtalet” (Blogg)

Nästa person i vår intervjuserie är Catharina Tjernberg som är filosofie doktor och lektor i läs- och skrivutveckling....

Nu är det dags! (Blogg)

Nu är det dags för förskolan att söka statsbidrag för Läslyftet för nästa läsår. Här hittar du information om det....

När Skolinspektionen kommer på besök – avsnitt 56 (Blogg)

Från ”Oj!” till ”Jo!”. Rektor Rune Jakobsson och förstelärare Marit Norlund berättar här om Kvarnbergsskolans resa från...

Omvärldsspaning förskola och skola – december 2016 (Blogg)

Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till...

Omvärldsspaning förskola och skola december 2016 (Dokument)

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för december 2016.

Sidor