Nyanlända

Mer från: Nyanlända

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Arbeta med språkstödjande undervisning (Blogg)

I förberedelseklassen på Råtorpsskolan, har vi arbetat med Istiden med fokus på att stärka språket. Reciprocal teaching...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Blogg)

Redan i november började förberedelseklassen att arbeta med temat vinter. Målet är att utveckla elevernas språkliga...

Fem barn står med sina färgglada masker framför sina ansikten.

Tala utan ord (Artikel)

Det talade språket är viktigt för små barns utveckling. När det inte finns ett gemensamt talat språk får man hitta...

Sidor