Nyanlända

Mer från: Nyanlända

Att arbeta med studiehandledning (Blogg)

Linda Calles är lärare i introduktionsklass på Rudsskolan i Karlstad. Vi tog kontakt med henne med anledning av...

Studiehandledning – Nyckeln till frihet (Blogg)

26 maj kommer Linda Calles gå kompetensutvecklingen Flerspråkiga elevers lärande - Språkutveckling med modersmål...

Embedded thumbnail for Flerspråkighet på Dirigentens förskola

Flerspråkighet på Dirigentens förskola (Film)

På Dirigentens förskola i Karlstad talas 15 olika språk. Här arbetar alla pedagoger med att utveckla barnens språk –...

Lär dig kartläggning av nyanlända elevers kunskaper (Artikel)

Skolverkets och Karlstads universitets webbkursKarlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram webbkursen...

Sidor