Hållbar utveckling

Mer från: Hållbar utveckling

Bild för Utvecklingspodden

ESD i den finska läroplanen – avsnitt 55 (Blogg)

Varför, och hur, har lärande för hållbar utveckling (ESD) fått en så central roll i den nya finska läroplanen? Irmeli...

Bild för Torbjörn Wrange

Stöd till UNESCOs implementerande av LHU/ESD (Blogg)

Ta del av en läroplan att tillämpa i implementerandet av ESD. ESD står för Education for sustainable development.Unik...

Bild för Utvecklingspodden

Att delta i internationella samtal, The Learning Teacher Network – avsnitt 53 (Blogg)

Vi pratar ofta om vikten av att delta i samtalet, om att inte bara lyssna utan även vara aktiv i samtalet på lokalnivå...

Sidor