Genus

Mer från: Genus

Matte Direkt

Genusgranskning av Matte direkt (Artikel)

Granskningen är gjord av genuspedagogen Annette Carlsson på Barn och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun.Titel:...

Då blev jag glatt överraskad! (Blogg)

När man läser forskning om genus- och mångfaldsperspektivet i läromedel inser man att det finns en hel del att jobba...

Jag - en vardagshjälte! (Blogg)

För några veckor sen utsågs Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tillsammans med Rädda Barnen till en av årets...

Jämställdhet och likabehandling i läroplanerna (Dokument)

Utdrag ur läroplanerna om krav på jämställdhet och likabehandling. Lpö 98, Lgr 11 och Gy 2011.Sammanställt av Pedagog...

Genusgranska ditt läromedel

Genusgranska ditt läromedel (Artikel)

Det vi ser och läser påverkar vilka normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som...

Sidor