Estetiska lärprocesser

Mer från: Estetiska lärprocesser

Bild för Maria Ripemo

Estetikens kraft (Blogg)

I nummer 5 (2021) av tidningen Förskolan finns en artikel där musikvetaren och författaren Lars Lilliestam intervjuas....

Embedded thumbnail for Alla kan skapa musik

Alla kan skapa musik (Film)

Presentation: Alla kan skapa musikPatrik Glad, verksamhetsutvecklare AteaPresentationen hölls vid WETT 2021, Wermland...

Bild för Maria Ripemo

Delaktighet och att skapa mening (Blogg)

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det att varje barn ska få uppleva sitt eget värde samt vara...

Bild för Maria Ripemo

Reproduktion, produktion och en sur groda (Blogg)

Vygotskij (1995) beskriver i Fantasi och kreativitet i barndomen att fantasi är en förutsättning för hur vi skapar nya...

Sidor