Estetiska lärprocesser

Mer från: Estetiska lärprocesser

Bild för Maria Ripemo

Sång, dans och tack till barnen! (Blogg)

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 finns ett mål som innebär att ”främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva...

Bild för Lärgrupp Säffle/ Månstenen

Sphero möter skapande (Blogg)

Nissen fortsätter att skicka uppdrag till oss. I brevet som vi fick sist hade Nissen plockat ihop en låda med material...

Bild för Maria Ripemo

What does the fox say? (Blogg)

Barnperspektiv och barns perspektiv, vad var nu skillnaden (jag har skrivit om det flera gånger tidigare)? Jo, på...

Bild för Lärgrupp Säffle/ Månstenen

Våga prova Green Screen - ett gott skratt förlänger livet (Blogg)

Hur gör vi ett bra arbete med barnen om inte pedagogerna kan?Vi tycker att det är viktigt att pedagogerna känner sig...

Sidor