Entreprenöriellt lärande

Mer från: Entreprenöriellt lärande

Bild för Framtidsfrön

Framtidsfrön i Värmland (Blogg)

Hej alla! Vi är Framtidsfrön och kommer från och med nu blogga på Pedagog Värmland. Det känns spännande och...

Bild för Torbjörn Wrange

Möjlighet till reflektion på ditt ledarskap (Blogg)

När vi lämnar skolans ytterdörr så börjar vi genast träna* vårt utomhuspedagogiska ledarskap. Vi klär vi i samma stund...

Bild för Pernilla Kans

De kan! (Blogg)

De står där i mitten på Forum på Sannerudsskolan. De inleder en föreläsning för 80 åhörare om elevmedverkan. Så...

Bild för Pernilla Kans

Ja, just det! (Blogg)

Jag sitter i samtal med en kollega och vi reflekterar tillsammans vad vi sett när vi observerat varandra under några...

Sidor