Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Riskbedömning av hormonstörande kemikalier – hur går det till och vilka är utmaningarna? (Evenemang)

Christina Rudén, Professor i regulatorisk (eko)toxikologi på Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi,...

Hur ser den samlade globala kunskapen ut när det gäller hälsorisker kopplade till hormonstörande kemikalier? (Evenemang)

Prof Åke Bergman, chef Swetox, samt forskare vid Inst för material- och miljökemi vid Stockholms universitetÅke Bergman...

Epigenetik – länken mellan gener och miljö (Evenemang)

Dr. Joëlle Rüegg, forskare på Swetox och Karolinska InstitutetEpigenetiska mönster bestämmer när och i vilka celler...

Hormonstörande kemikalier och hjärnans utveckling (Evenemang)

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och verksam vid Icahn School of Medicine...

Hormonstörande kemikalier, vad är det och ska vi oroa oss för sådan exponering? (Evenemang)

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och verksam vid Icahn School of Medicine...

Sidor