Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Bild för Hans Sundvall

Skoldatatek (Värmland) (Blogg)

 I de grönmarkerade kommunerna finns Skoldatatek. De gulmarkerade kommunerna har ansökt om SIS-medel till...

svenskaundervisning elev och lärare

Svenskundervisning i en orolig värld (Artikel)

På SFI i Arvika märkte lärarna att de hade svårt att få med alla elever i undervisningen. Det var alltid några elever...

Bild för Nobelgymnasiet

Varför kommer ni inte? (Blogg)

En kompis till mig undervisar på Karlstads universitet och konstaterade besviket och förvånat för en tid sedan att hon...

Vi saknar dig

Bättre relationer får elever att vilja komma tillbaka till skolan (Artikel)

Den vanligaste anledningen till hög skolfrånvaro hos elever är att de har brister i sina relationer - det kan vara...

Sidor