Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Bild för Utvecklingspodden

Hela eleven hela dagen – avsnitt 26 (Blogg)

Redan när jag kommer in på skolgården på Orrholmsskolan märker jag att detta inte är vilken skola som helst. Vid...

Bild för Elisabet Mellroth

Konferensdag om begåvning i Stockholm (Blogg)

I Sverige så pågår en del insatser för att höja kunskapen och medvetenheten kring särskilt begåvade elever. En insats...

Bild för Elisabet Mellroth

Att fortbilda sig inom särskild begåvning (Blogg)

Jag får frågor ibland kring hur man kan fortbilda sig kring särskild begåvning. Här kommer ett svar jag nyss gav till...

Bild för Utvecklingspodden

Klimatsmart mat – avsnitt 21 (Blogg)

Klara Perhamre, projektledare för Klimatsmart mat, berättar om hur Karlstads kommun arbetar med frågan från jord till...

Sidor