Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Jakten på "främst" (Blogg)

I skollagens 2 kap 25 § står följande mening att läsa: elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande....

Bild för SOL i Värmland

Lärportalen (Blogg)

Nu har Skolverket sjösatt den nya Lärportalen. Där finns just nu en modul vardera inom digitalisering och...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Elevhälsoarbete i åk 4 (Blogg)

I våras blev det klart att vi skulle ta emot två årskurs fyror till hösten, vi heter Sofia Tysklind Kling och Madeleine...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Förberedelseklassen (Blogg)

Råtorpsskolan har sedan februari 2016 en förberedelseklass, FÖK. FÖK startade med 14 elever från Syrien, Irak och...

Sidor