Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Förberedelseklassen på Råtorpsskolan (Blogg)

Flykten och rädslan av ovissheten är påtaglig i många av mina första elevmöten. Många av oss har suttit i tv-soffan och...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Jakten på "främst" (Blogg)

I skollagens 2 kap 25 § står följande mening att läsa: elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande....

Bild för SOL i Värmland

Lärportalen (Blogg)

Nu har Skolverket sjösatt den nya Lärportalen. Där finns just nu en modul vardera inom digitalisering och...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Elevhälsoarbete i åk 4 (Blogg)

I våras blev det klart att vi skulle ta emot två årskurs fyror till hösten, vi heter Sofia Tysklind Kling och Madeleine...

Sidor