Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Konsten att skriva en bok eller att reflektera (Blogg)

Hade någon frågat mig för 5 år sen om jag kommer att skriva en bok, skulle jag ha trott att de skojade med mig. Idag...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Tillitsfulla relationer (Blogg)

I min yrkesroll som fritidspedagog händer det att jag får frågan vad jag ser som det viktigaste i mitt uppdrag. Förutom...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv (Blogg)

I vår arbetsplan har vi beslutat att fortsätta arbeta med att skapa tillgängliga lärmiljöer i våra verksamheter. Vi...

En konstnär och tre lärare framför skrot på återvinningsstation

Kärleken växer stöket minskar (Artikel)

Så fick Forshaga Lärcenter en märkbart lugnare och tryggare skolaFungerar kärlek som en positiv motkraft när det blir...

bilder om besök hos skolsköterskan

Bildstöd hälsobesök med ryggundersökning (Dokument)

Här är en plansch med bildstöd inför hälsobesök med ryggundersökning hos skolsköterskan. Fritt att använda....

Sidor