Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Utmaningsmodellen (Blogg)

I sin bok Utmaningsmodellen ger James Nottingham en lång rad exempel på hur utmaningsmodellen kan användas i olika...

Bild för Lina Österman och Marlene Svensson

Jobbar vi med barnkonventionen i vår vardag? (Blogg)

Runt barnkonventionen finns det redan mycket material som är lätt att använda i det vardagliga arbetet runt barn, och...

Embedded thumbnail for Roboten AV1

Roboten AV1 (Blogg)

Skolnärvaroprojektet har köpt en AV1 som hjälper långtidssjuka elever att behålla kontakten med skolan och sina vänner...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Besök från Moldavien (Blogg)

Igår hade vi besök från Moldavien. Det var en liten delegation som ville se hur vi arbetade i Sverige. En av kvinnorna...

Sidor