Elevhälsa

Mer från: Elevhälsa

Samarbete mellan förskola och skola ur ett elevhälsoperspektiv (Blogg)

Ett par gånger per läsår träffas personal från förskola, förskoleklass och fritidshem på Råtorp. Vid dessa tillfällen...

Samtalsgrupper (Blogg)

Sex gånger per läsår, tre gånger per termin har vi på Råtorps skolor samtalsgrupper. Det är åldersblandade grupper från...

Elevhälsoarbetet i åk 5 (Blogg)

Som vi tidigare skrivit har vi haft stort fokus på att ALLA ÄR OLIKA, MEN LIKA BRA. Under våren i åk 4 valde vi även...

Embedded thumbnail for Hemmasittardagen 2 maj 8,00-16,30 2018

Hemmasittardagen 2 maj 8,00-16,30 2018 (Blogg)

Den 2 maj arrangerar Prestationsprinsen Hemmasittardagen i Stockholm. Dagen är öppen för alla, både professionella och...

Sidor