Digitalisering

Mer från: Digitalisering

Embedded thumbnail for Digitaliseringen och skolan – Begrepp, förståelse, görande

Digitaliseringen och skolan – Begrepp, förståelse, görande (Film)

Digitaliseringen och skolan – Begrepp, förståelse, görandeLennart Karlsson, universitetsadjunkt och doktorand i...

En leende Sofie Nilsson

Månadens forskare – Sofie Nilsson (Artikel)

– Det är inte alltid nödvändigt med ett specifikt intresseområde för att börja forska. Det kan gå fint att ha många....

En karta över Värmland med cirklar med linjer mellan och Texten "WETT Wermland educational technology transformation. Digital kompetent skolutveckling"

WETT – digital kompetent skolutveckling (Evenemang)

Välkommen till WETT – en fortbildningsdag för rektorer/skolchefer, där WETT står för Wermland Educational Technology...

Tre barn i gula västar tittar i en ipad tillsammans. De är utomhus med träd i bakgrunden och fotograferar en qrkod med ipaden.

RUCs professionssatsning – Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan (Evenemang)

Hösten 2021 – våren 2022 planerar vi att genomföra RUCs professionssatsning med fokus på utveckling av arbetet med...

Bild för SOL i Värmland

Full fart med STL i Hammarö kommun (Blogg)

Sedan hösten 2020 jobbar samtliga lärare från förskoleklass till åk 9 i alla ämnen gemensamt med STL (skriva sig till...

Sidor