Bedömning och betyg

Mer från: Bedömning och betyg

Bedömningsaspekter figur

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang (Dokument)

En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och...

Bild för Nobelgymnasiet

Vad ska vi bedöma? (Blogg)

I maj 2014 gav Skolverket ut stödmaterialet Bedömningsaspekter. Äntligen! Detta material hade jag gärna tagit del av...

Embedded thumbnail for Rättssäker bedömning och dokumentation i Karlstads kommun

Rättssäker bedömning och dokumentation i Karlstads kommun (Film)

Karlstads kommun har genomfört en översyn av lärares pedagogiska dokumentation i ett led att minska den administrativa...

Embedded thumbnail for Teckenspråkstolkad – Betyg – så funkar det!

Teckenspråkstolkad – Betyg – så funkar det! (Film)

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på...

Bild för Nobelgymnasiet

Formativa utvecklingssamtal (Blogg)

På Nobelgymnasiet har vi pratat mycket om det formativa förhållningssättet det senaste året, d.v.s. uppfattningen om...

Sidor