Bedömning och betyg

Mer från: Bedömning och betyg

Embedded thumbnail for Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter (Film)

Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och...

Webbkurs om betyg och bedömning (Evenemang)

Den webbaserade kursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare i alla skolformer och kan...

Bedömningen börjar i planeringen – om att använda sig av bedömningsaspekter (Dokument)

Denna text handlar om planeringsprocessen, med särskilt fokus på bedömningsaspekter. Vad bedömningsaspekter är,...

Bedömningsaspekter figur

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang (Dokument)

En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och...

Sidor