Bedömning och betyg

Mer från: Bedömning och betyg

Bild för Nobelgymnasiet

Tänker tillbaka på läsåret som gått. (Blogg)

Maj, vart tog läsåret vägen? Jag får jobba på bra om jag under dessa sista veckor ska hinna med allt som jag inte har...

Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik (Dokument)

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig...

Formativ bedömning på 2000 - talet (Dokument)

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig...

Självutvärdering, tummen upp (Dokument)

En självutvärdering för elever:Har du lärt dig lektionens mål idag? Vänd tumme upp eller tumme ner. Tänk efter,...

Sidor