Bedömning och betyg

Mer från: Bedömning och betyg

Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik (Dokument)

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig...

Formativ bedömning på 2000 - talet (Dokument)

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig...

Läsning om bedömning för lärande (Artikel)

Bedömning för lärande handlar bland annat om att tydliggöra målen, synliggöra lärandeprocessen och kommunicera...

Självutvärdering, tummen upp (Dokument)

En självutvärdering för elever:Har du lärt dig lektionens mål idag? Vänd tumme upp eller tumme ner. Tänk efter,...

Sidor