Bedömning och betyg

Mer från: Bedömning och betyg

Bild för Kvalitetsutvecklarna

Halleluja! (Blogg)

Dags för utvecklingssamtal! Vi kämpar fortfarande med ett väldigt traditionellt förhållningssätt till omdömen och...

Bild för Kvalitetsutvecklarna

Att vilja förändra... (Blogg)

Sju veckor in på höstterminen är det lätt att känna att man jobbar för överlevnad. Å ena sidan har man just startat,...

Sidor