Filmer

Embedded thumbnail for Skolnärvaromodellen visar hela systemet

När en elev har skolfrånvaro hamnar fokus ofta på eleven och man utreder och sätter in insatser på individnivå....

Film
Embedded thumbnail for STL och återkoppling

Återkoppling är en viktig del i STL (Skriva sig till lärande). Man kan lite krasst säga att utan återkoppling är det...

Film
Embedded thumbnail for Pedagogiska råd för distansundervisning

Susanne Walan har 20 års erfarenhet av att undervisa på distans som lärarutbildare på Karlstads universitet. Hon har...

Film
Embedded thumbnail for Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan?

I den här filmen får du veta vad som gäller för skolnärvaro, ledighet, skolplikt och sjukdom i skolan. (...

Film
Embedded thumbnail for STL-cirkeln och analysmallen – Frida Lindell

I den här föreläsningen tar Frida Lindell upp STL-cirkeln, analysmallen, olika texttyper och att ställa bra frågor...

Film
Embedded thumbnail for Bakgrund och forskning STL – Cecilia Gustafsson

En genomgång av vilken pedagogik Skriva sig till lärande (STL) bygger på och vad forskning visar om modellen.

...

Film
Embedded thumbnail for Vad är STL? – Frida Lindell

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för att använda digitala verktyg på ett bra sätt i undervisningen....

Film
Embedded thumbnail for Programmering i förskolan

Västerstrands förskola i Karlstad visar hur de jobbar med programmering med barnen, genom att bygga en miljö där de...

Film
Embedded thumbnail for Måltiden – en undervisningssituation

– Vad har vi förväntningar på en måltidssituation på förskolan? Hur mycket behöver man äta, hur mycket ska barnen få...

Film
Embedded thumbnail for Organisation för undervisning i förskolan
  • En pedagog per lärmiljö
  • Storarbetslag
  • Överanställning för att undvika vikarier
  • ...
Film
Embedded thumbnail for Ämnesövergripande temaarbete

På Kronoparksskolan i Karlstad arbetar en grupp lärare tillsammans för att sätta ihop ett temaarbete varje termin....

Film
Embedded thumbnail for Utedag med hemkunskap och idrott

För tredje året ordnar Charlotte Björk och Morgan Andersson en utedag för niorna på Hultsbergsskolan i Karlstad. De...

Film