Upphandling av gemensamt elevadministrativt system i Sunne och Torsby

Presentation: Erfarenheter från upphandling av elevadministrativt system i Sunne och Torsby
Jörgen Lundqvist, Kvalitets- och digitaliseringsstrateg Torsby kommun
Mikael Nilsson, IT-pedagog Sunne kommun

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Här finns fler presentationer från WETT.