Överblick, kartläggning av behov

Presentation: Överblick, kartläggning av behov
Agnetha Persson, IT-strateg och Sonja Lundström, IKT-pedagog gymnasieskola och vuxenutbildning, Årjängs kommun

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Här finns fler presentationer från WETT.