Organisation för undervisning i förskolan

  • En pedagog per lärmiljö
  • Storarbetslag
  • Överanställning för att undvika vikarier
  • Mötesfritt 9-14 för att kunna fokusera på barnen

Så organiserar Dirigentens, Klasmossens och Karlavagnens förskolor i Karlstad verksamheten för att få det så tryggt och tydligt som möjligt och att kunna arbeta med undervisning i förskolan.

Medverkande i filmen

Pernilla Malmgren Johannesson, rektor
Susanne Sjöman, förskollärare
Eva-Marie Persson, förskollärare
Marcus Juberg, förskollärare
Dennis Thorsson, förskollärare