Läsrörelser - en kortföreläsning med professor Christina Olin-Scheller

Om läsande, läsundervisning och nya medier i PISA-undersökningarnas tidevarv. Den här kortföreläsningen gav Christina Olin-Scheller när hon installerades som professor vid Karlstads universitet. Hon berättar bland annat att PISA-undersökningen inte tar hänsyn till allt det unga läsare kan idag.

Tack till RUC - Regionalt utvecklingscentrum för skola och Kommunikation och samverkan, Karlstads universitet för samarbete kring filmandet av föreläsningen.

Föreläsningen ingick som en del av Akademisk högtid på Karlstad CCC, hösten 2014.