Ambassadörsutbildning MS 365

Presentation: Ambassadörsutbildning MS 365

Birgitta Evensson, kommunchef Årjängs kommun
Agnetha Persson, IT-strateg
Daniel Markstedt, MS 365-ambassadör

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Här finns fler presentationer från WETT.