Dokument

Stödmaterial för arbetsplan på fritidshem

För likvärdighet i Karlstads kommun

Ladda ner materialet här. 

Beskrivning

Här har vi samlat viktig information om det nationella uppdraget för fritidshemmen. Vi har hämtat dem från skollagen, läroplanen och de Allmänna råden för fritidshemmet. När du som rektor eller fritidspedagog arbetar med din enhets lokala arbetsplan för fritidshemmen, så utgår du från de uppdrag vi hämtat från våra nationella styrdokument. Sådana uppdrag finner du från och med sidan 10. På sidan mitt emot finner du sedan den struktur du kan arbeta med tillsammans med dina kolleger i utformandet av den lokala arbetsplanen. Detta häfte fortsätter sedan på samma sätt, dvs med uppdragen på vänstersidan och mallen att arbeta efter på högersidan. I slutet av häftet finner du också matriser för dokumentation av enhetens utvärdering, analys och utvecklingsområden, samt en matris för planering av fritidshemsverksamheten. /Karlstads kommun

Ladda ner filen:

Taggar