Dokument

Omvärldsspaning förskola och skola september 2015

Innehåll:

Regering och riksdag

Investeringar för en jämlik skola 3
Nya nationella skolutvecklingsprogram 5
Möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning 5
Bildningsdepartement ska öka läslust 6

Myndigheter

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan 6
Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 6
Nya Språket lyfter! 7
Papperslösa barn i skolan 7
Barn som anhöriga 8
Checklista för källkritik 9
Att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan 9
Lärarbrist 10
”Skolval går att kombinera med ökad likvärdighet” 10

Forskning

Gruppstorleken är komplex 11

Övrigt

Solen främsta orsaken till att hudcancern 13
Ett förändrat arbetssätt 14
Arbetsmiljöverket inspekterar stress på förskolor 15
I år blir sista gången som gymnasieelever i Luleå kan ta det klassiska skolfotot. 15
Hon är expert på att förbättra skolan 16

Fler omvärldsspaningar hittar du i bloggen Omvärldsspanarna.

Taggar