Dokument

Omvärldsspaning förskola och skola – oktober 2015

Innehåll:

Regering och riksdag

 • Grundskoleutredningen överlämnar sitt slutbetänkande med bland annat skolplikt från 6 år  3
 • Ökad insyn i fristående skolor 3
 • Regeringen vill införa programmering på schemat 4
 • Handledning till förskolan om våld i hemmet 4

Myndigheter

 • Ovanligt med grovt skolvåld 4
 • Skolverket startar en särskild stödlinje dit lärare, rektorer och ansvariga i kommuner och friskolor kan ringa för att få hjälp i utbildningsfrågor kring nyanlända barn 5
 • Nu förstärker vi stödet till skolor som organiserar utbildning för nyanlända 5
 • Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år 5
 • Skolverket ger ut stödmaterial för lärares och förskollärares introduktionsperiod 5
 • Skolverket förtydligar stödmaterial om sex- och samlevnad 6
 • Skolverket tar fram stödmaterial för källkritik på webben 6
 • Historielektioner behöver utvecklas
 • Snart startar Förskoleenkäten 6
 • Fler elever obehöriga till gymnasieskolan 7
 • 38 nya fristående skolor i 21 kommuner nästa höst 8
 • Delaktighet för lärande 8
 • Svårt ekonomiskt läge 8

Forskning

 • Särskolan skärskådas i forskningsprojekt 9
 • Att skapa inkluderande lärmiljöer kräver tid och gemensamma normer 9
 • Bullerskadorna minskar inom industrin och ökar i förskolan 11
 • Forskning utvecklar idrottsundervisning 12
 • Rätt beröm med fokus på uppgift ökar motivation 13

Övrigt

 • Allt fler utländska lärare vill jobba i skolan 14
 • Från ULV till legg 14
 • Remissinstanser ger rektorsutredningen hård kritik 14
 • Friskolejättar vill utbilda lärare 15
 • ”Genuspedagogik kan förbättra skolresultaten”  16
 • Språkstödjande arbetssätt som gett resultat 16
 • Större andel kvinnliga lärare i grundskolan 17
 • Förskollärare ej ansvarig för treårings dödsolycka 20

Fler omvärldsspaningar hittar du i bloggen Omvärldsspanarna.

Taggar