Dokument

Omvärldsspaning förskola och skola – november 2015

Innehåll:

Regering och riksdag

 • Nationellt kompetensteam – konsultativt stöd 4
 • Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade 4
 • Riksdagen slopar det kommunala vårdnadsbidraget 5
 • Höjd skolschablon till kommunerna för asylsökande barn med 50 procent 5
 • Högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar 5
 • Stärkt statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar 5

Myndigheter

 • Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal 6
 • Vad innebär läraryrket egentligen? 7
 • Bedömningsstöd i matematik 7
 • Bättre betyg för skolan i årets kvalitetsmätning 7
 • Statens medieråd Hemsidan 8
 • Skolverket har samlat allt under en startsida: Nyanlända elevers lärande – stöd och regler 8
 • Lämna synpunkter på förslag på kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 10
 • Sök bidrag för att rusta upp era skollokaler 11
 • Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever ute på remiss. 11
 • Förslag till nya allmänna råd 11
 • Bristande städning och ventilation i många skolor 11

Forskning

 • Kommuner hindrar rektorers utvecklingsarbete 12
 • Ta till vara mångfalden i förskolan 13
 • Pekplattor extra bra för flerspråkiga förskolebarn 13

Övrigt

 • HBTQ normer och makt – nytt material 14
 • Ett delat land – framtidens skugga i Sverige 14
 • Skolans arbete mot droger är verkningslöst 14
 • Modellen fick frånvaron i klassen att minska 15
 • Nyanlända lärare resurs i klassrummet 15
 • Kraven på utbildning stressar skolledarna 15
 • Elevhälsan agerar räddningstjänst 17
 • Raster ska vara både roliga och trygga. 19
 • Nu kan dina elever bli energihjältar! 19
 • Det är aldrig fel på barnen! 19

Taggar