Dokument

Omvärldsspaning förskola och skola augusti 2015

Innehåll:

Regering och riksdag

Vid halvårsskiftet träder en rad lag- och regelförändringar i kraft på skolområdet. 3
Uppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6 3
Direktör utsedd för nytt skolinstitut 4
Fortbildningssatsning för förskolechefer 4
Regeringen vill förändra de statliga specialdestinerade 5

Myndigheter

Lämna synpunkter på förslag till nya läroplanstexter 6
Flygande granskning – brister i uppmärksamhet vid var sjätte förskola 6
Större intresse för skolarbetet bland elever som upplever att de har inflytande 7
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 7
Nytt uppdrag till Skolverket för att stärka kvaliteten på nyanländas utbildning 8
Arbetsmiljöverket: Lärares arbetsuppgifter måste prioriteras 8
Förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem 9
Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. 9
Elevhälsan motsvarar inte elevernas behov 10
Många missar att söka bidrag 10

Forskning

Vägen till skolan är full av separationer 12
Teckenspråk berikar barns språkutveckling 14
Naturvetenskapliga perspektiv i förskola 14

Övrigt

Läsa-skriva-räkna-garanti utreds 14
Nytt institut ska stödja lärares arbete mot extremism 15
Bonuspengar ska minska barngrupperna i förskolan 16
Ny guide till normkritiskt lärande 17
Elevernas egna röster om psykisk hälsa tas tillvara 17
Många skolor har för små skolgårdar, visar en ny kartläggning. Tydligare regler ska få kommunerna att följa lagen 18
Stora prisskillnader för pedagogisk lunch 18

Taggar