Dokument

Omvärldsspaning, februari 2016

Du kan ladda ner Omvärldsspaning för februari 2016 här

Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. 

Naturligtvis finns här mycket intressant även för övrig personal inom skolans värld. 

Ladda ner filen: