Dokument

Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan

Här finns en kunskapsöversikt över forskning och erfarenhet som visar hur viktig fritidshemsverksamheten är för barns lärande och utveckling.

På vilket sätt gynnar fritidshemmets verksamhet barns utveckling, lärande och välbefinnande? På vilket sätt bidrar fritidshemmets verksamhet till att uppfylla läroplanens mål om att fostra eleverna till demokratiska medborgare som har utvecklat de kunskaper som är nödvändiga i samhället? 

Kunskapsöversikten vänder sig till skolledare, beslutsfattare, fritidspedagoger, lärare och lärarstudenter.

Ladda ner filen:

Taggar