Dokument

CoRe – Content Representation

Ett didaktiskt verktyg för att, som lärare, omsätta mina faktakunskaper och pedagogiska kunskaper till meningsfullt lärande för eleverna.

CoRe är en detaljerad beskrivning för vad, hur och varför ett specifikt ämnesområde undervisas .

En Big Idea utgör en generell kunskap, ett viktigt fenomen eller begrepp som är värt att veta inom ett specifikt ämnesområde.

Daniel Olsson, verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun använde CoRe med NT-lärare åk f-6 på en fortbildningsdag ht 2015.

Ladda ner filen: