Blogginlägg

Studentaktuellt i november och gymnasiesamarbete

November är en grå månad, som ni flesta förmodligen känner av. Jag flydde mörkret och kylan i någon vecka med resan till Indien. Jag och min man anlände till Varanasi lagom till festivalen Diwali – en ljushyllning till gudarna Ganesha och Lakshmi. Med begränsad tid hann man knappast acklimatisera sig innan det var dags att åka. Väldigt kul att träffa Kau-studenter på plats, för det var ju genom ett sådant möte det kom sig att jag själv hamnade i Karlstad.

Ett nytt läsår på KAU

Scheman, litteraturlistor och höstlik luft. Korridorerna är fulla utanför föreläsningssalarna och Karlstads studentkår och studentföreningar har bråda dagar att välkomna alla nya studenter. För en del en början, för andra en fortsättning och en del har slutskedet för ögonen. Det är terminsstart på ett nytt läsår!

Konferens + kunskap = kompetens

Hur skapas en röd tråd genom hela lärarutbildningen? Vilka kvalitetsförbättringar krävs? Hur kan utbildningen bli så bra och attraktiv som möjligt? Och intressant: hur kan jag som blivande lärare använda mina erfarenheter för att bidra? För mig personligen är detta inte bara en fråga om kvalitetsförbättring – det är lika mycket demokrati! Det är att påverka framtida lärare, som i förlängningen är bärande byggstenar i våra skolor. Superviktigt!

IKT som resurs i klassrummet

Teknikens intåg i skolans värld kan nog ses som en naturlig del av samhällsutvecklingen. Idag blir det mer och mer nödvändiga kompetenser för våra unga. Kritik som har lyfts i debatten har till exempel handlat om nackdelarna med att använda IKT som en slags ersättning till papper och penna. Det är trist om det blir så, för det finns verkligen många möjligheter för IKT som en resurs i klassrummet!

VFU - när den är som bäst?

Just nu pågår VFU – verksamhetsförlagd utbildning– för många lärarstudenter vid Karlstads univeristet. Undertecknad inräknad!

För en student som tacklat facklitteratur, tentor och seminarier under lång tid är det som att komma ut på frodigt grönbete. För en annan student är det en än högre belastning och stress. Och för en tredje är det kanske snarare en tumultartad praxischock som kan få den bäste att ligga utslagen i soffan efter en dags Riktigt Arbete – eller så nära man nu kan komma.

Från Indien till en lärarutbildning på Karlstads universitet

Varför tycker du det här med utbildningsfrågor är viktigt, Tilda?

Ja… var ska jag börja? Det handlar om frågor som:  Hur kan man som student maxa utdelningen av sin lärarutbildning? Hur går man från att vara student på heltid och lärarstudent på VFU – till lärare? På vilket sätt utvecklar man en stark profession? Dessa frågor – och fler därtill – driver mig just nu!

Så, vem är jag då egentligen?